ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Υπηρεσίες:

  • Μαιευτική
  • Λαπαρόσκοπηση
  • Υστεροσκόπηση
  • Εξωσωματική
  • Γυναικολογία
  • Κοσμητική Ιατρική

 

Διεύθυνση: 
Αγίας Σοφίας 5, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
Κινητό: