ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Το Δικηγορικό Γραφείο του Στέλιου Γρηγορίου και των Συνεργατών του υπηρετεί το λειτούργημα του δικηγόρου
με διαχρονική συνέπεια  από το 1986 και παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους σεβαστούς
πελάτες του, που έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη και την εντολή τους αυτή την πολύτιμη σχέση.
Ο αξιακός μας κώδικας  θεμελιώνεται αποκλειστικά στον σεβασμό της ηθικής τάξεως, της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
Γνώμονας των δικηγορικών μας ενεργειών είναι η απαρέγκλιτη εφαρμογή του Νόμου, η πιστή τήρηση και εφαρμογή των
κανόνων Δεοντολογίας και του Κώδικα του Δικηγορικού Λειτουργήματος, το καθήκον και η συνείδηση του δικηγόρου ως
λειτουργού της δικαιοσύνης.

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6, Αθήνα
Τηλέφωνο: 
2108221411
2108238051
FAX: 
2108820691
Κινητό: 
6949115439