ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Ορμονολογικές - Αιματολογικές - Βιοχημικές - Ανοσολογικές
Καρκινικοί δείκτες. Προγεννητικός έλεγχος - έλεγχος γονιμότητας.
Αιμοληψίες κατ'οίκον
Ωράριο: Καθημερινά 07:00-14:30 & 17:00-19:00

Διεύθυνση: 
Κυψέλης 100, Πλατεία Κυψέλης, Αθήνα
Τηλέφωνο: 
2108218414
2108239772