ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Εμβρυομητρική Ιατρική
Έλεγχος Αυχενικής Διαφάνειας Εμβρύου
Υπερηχογραφικός Έλεγχος Ανατομία Εμβρύου (β΄επιπέδου)
και έλεγχος ανάπτυξης εμβρύου (Doppler)

Διεύθυνση: 
Αρχ. Μακαρίου 52 και Μελισσηνών 20, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 
FAX: 
2810221534
Κινητό: