Δυνατότητες εκπαίδευσης ενηλίκων

Το σχολείο μας προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες εκπαίδευσης ενηλίκων :

1. Ολιγομελή τμήματα Αγγλικών για στελέχη επιχειρήσεων (Business English)
2. Ιδιαίτερα μαθήματα Business English
3. Εντατικά Τμήματα Ενηλίκων προετοιμασίας εξετάσεων Cambridge & Michigan
4. Τμήματα με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης (On demand)

'Ολοι οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι της εκάστοτε ξένης γλώσσας με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία αυτής και με ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων.