ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.  Για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα και για όλα τα επίπεδα:

       Α1 -  Α2  με 60 €/μήνα

       Β1 – Β2  με 70 €/μήνα

      C1 – C2  με 80 €/μήνα

2.  Προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge & Michigan