Οικοδομική άδεια στα κατά παρέκλιση

Στο τέλος του 2022 τελειώνει και το δικαίωμα δόμησης σε αγροτεμάχια που έιχαν δικαίωμα οικοδόμησης. Οι πρώτες 5 άδειες που θα συμφωνηθούν μέχρι τον Αϋγουστο θα έχουν έκπτωση στην αμοιβή μελέτης αρχιτεκτονικών και στατικών 20%. Οι επόμενες 5 θα έχουν έπτωση στις ίδιες μελέτες 12%