Προετοιμασία για εξειδικευμένες εξετάσεις: IELTS, TOEFL, TOLES, Ο.Ε.Τ., GMAT, GRE

Μαθήματα προετοιμασίας:  Για εξειδικευμένες εξετάσεις

1. IELTS

2. TOEFL

3. GMAT

4. GRE

Για Δικηγόρους & Μεταφραστές

5. TOLES

Για Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό

6. Ο.Ε.Τ.