Τμήματα Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς (English for Specific Purposes)

E.L.B. Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας/ειδικότητας για απόκτηση πιστοποίησης στον επαγγελματικό τομέα (University of Greenwich)

Τμήματα Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς (English for Specific Purposes) που αφορούν σε :

  • Διευθυντικά Στελέχη
  • Στελέχη Πωλήσεων
  • Στελέχη Λογιστηρίου
  • Νοσηλευτικό Προσωπικό
  • Διοικητικό Προσωπικό
  • Εξυπηρέτηση Πελατών

Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας. Διδάσκουν πτυχιούχοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Εξειδικευμένο Κέντρο προετοιμασίας για τις εξετάσεις Cambridge - Michigan

Από το 1999

European Language Bridge. Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Β.Ταβάκη 36, Θέρμη.
Τηλ. 2310466794. www.elb.gr / [email protected] / E.L.B. European Language Bridge