Τρόπος πληρωμής και εκπτώσεις

  • Δυνατότητα αποπληρωμής διδάκτρων σε 1 δόση (εφ' άπαξ), ή 2 δόσεις με έκπτωση στο τελικό ποσό
  • Εκπτώσεις στα τελικά δίδακτρα για αδέρφια, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς
  • Εκπτώσεις στους πολύτεκνους, ανέργους (με κάρτα ανεργίας)
  • Εκπτώσεις σε μαθητές, φοιτητές, ενήλικες κατόπιν σύστασης από παλαιότερους φοιτήσαντες