VETO DOMIKA - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

………………………………………………………………………………………………………………   For english , slide down
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ :
[εκτός από έξοχες ιδέες που διευρύνουν το μυαλό]

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BBQ, (Ψησταριές), Τζάκια, Πυρόχωμα, Πυρόκολλα, Πυροτσιμέντο,  Καυσόξυλα, Κάρβουνα, ,Τσιμέντα , Άμμος, Αμμοχάλικο, Ασβέστης, Υδράσβεστος , Γύψος, Ψηφίδες, Πέτρες, και πολλά άλλα, ο δε χώρος δομικών υλικών; Έξω από τα συνηθισμένα)    
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ (Αγάλματα, Αγαλματίδια, Κεραμικά, Μωσαϊκά, Παραστάσεις, Πίνακες ζωγραφικής, τεμάχια μη διαθέσιμα σε άλλα καταστήματα, κ.α.) 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (Άρδευση, Ύδρευση, Ηλιακά, Θέρμανση)
ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ (Πιθάρια, Πλάκες , Πηγάδια, Υλικά βραχόκηπου, Σιντριβάνια, Πέτρινες βρύσες, Παγκάκια, Βότσαλα, Γλάστρες, Ρείθρα, κ.τ.λ.)
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Χειρός , Ηλεκτρικά , Βενζινοκίνητα , Diezel. και πάσης φύσεως εργαλεία)
ΧΡΩΜΑΤΑ (Ακρυλικά, Πλαστικά, Βερνίκια, Ριπολίνες , Σκόνες, Spray,Χημικά αποφρακτικής, Ισχυρά καθαριστικά, Ρητίνες, Κόλλες και απεριόριστη γκάμα σε εξειδικευμένα προϊόντα  )
ΣΙΔΗΡΙΚΑ   (Βίδες, Ροδέλες, Μεντεσέδες, Κλειδαρειές, Αφαλοί, Στριφώνια, Πρόκες, και όλα τα συναφή)
ΦΡΑΧΤΕΣ  Σωλήνες, γωνίες, πλεκτά, πονταριστά, Είδη περίφραξης και συναφή προϊόντα συρματουργίας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ :
[για εκείνους που κοπιάζουν για τη τελειότητα ]

Εργαστήριο – Gallery πινάκων και αγαλμάτων, γλυπτική ζωγραφική κατά παραγγελία, για όσους εκτιμούν τη φινέτσα
Ενοικιάσεις εργαλείων, μηχανημάτων
Παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών, ειδικά σε συστήματα BBQ  (ψησταριές φούρνους πάγκους νεροχύτες κ.λ.π)  εφευρίσκουμε τρόπους στησίματος πρωτοφανείς και πρωτότυπους, επιπλέον πρωτοπορήσαμε εφευρίσκοντας και κατασκευάζοντας τον σοβά με νωπογραφία και πλαστική γλυπτική,  το τελικό προϊόν είναι μια οφθαλμαπάτη.
Δε χρησιμοποιούνται αναπαραγωγικά μέσα όπως καλούπια , στάμπες.
Τα υλικά (δομικά και χρωστικές) αλλάζουν κατ' ανάγκη αναλόγως των συνθηκών και των επιφανειών εφαρμογής τα αποτελέσματα αξίζει να τα δείτε.  –Ζητήστε μας εικόνες-
Τεχνικό γραφείο (Μελέτη-παρουσίαση-αποτύπωση) , με καλπασμό στη φαντασία. Συντονισμός κατασκευής άνευ προηγουμένου.

Εν κατακλείδι,
Το κατάστημα που συνεισφέρει στη καλαισθησία, ρωτά:
Μαστορεύετε μόνοι σας;
Σας νοικιάζουμε οποιοδήποτε εργαλείο σας λείπει.
Τα θέλετε έτοιμα;
Σας δίνουμε όποιον τεχνίτη χρειάζεστε.
Έχετε τεχνίτη και εργαλεία;
Σας φέρνουμε από το παλαιότερο έως το πιο σύγχρονο δομικό στοιχείο για την κατασκευή σας.
Θέλετε μόνο να δώσετε εντολή;
Αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη κατασκευή.
Δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε;
Με τις πιο εμπεριστατωμένες ιδέες και το πιο πρακτικό τρόπο σας δείχνουμε εμείς τι να φτιάξετε, μοναδικό για να ταιριάζει μόνο σε εσάς.

VETO .....
             -Αλλάζει την αντιληψή σας.
                                      
                                    - Για όσους δε συμβιβάζονται με το δεύτερο.

                                                                 -Το διαβατήριο για ένα σπίτι καλλιεργημένου ατόμου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WE HAVE:
[besides great mind-expanding ideas]

BUILDING MATERIALS (BBQ, (Grills), Fireplaces, Fire Pits, Pyrocolla, Fire Cement, Firewood, Coal, Cement, Sand, Sand Gravel, Lime, Hydrolime, Gypsum, Mosaics, Stones, and many more, and the area of building materials? Outside of the usual)

DECORATIVE (Statues, Figurines, Decorative stones,Ceramics, Mosaics, representations from Greek Mythology, Paintings, pieces not available in other stores, etc.)

PLUMBING (Irrigation, Water Supply, Solar, Heating)

GARDEN ITEMS (Pots, Slabs, Wells, Rock garden materials, Fountains, Stone fountains, Benches, Pebbles, Pots, Kennels, etc.)

TOOLS (Hand, Electric, Petrol, Diesel and all kinds of tools)

PAINTS (Acrylics, Plastics, Varnishes, Ripolins, Powders, Sprays, Blocking chemicals, Strong cleaners, Resins, Adhesives and an unlimited range of specialized products)

HARDWARE (Screws, Washers, Hinges, Locks, Rings, Bolts, and all related)

FENCES Pipes, angles, braids, stakes, Fencing items and related wire products.

ADDITIONAL SPECIALIZED WORKS AND PRODUCTS:
[for those who strive for perfection]

Workshop – Gallery of paintings and statues, sculpture painting by order, for those who appreciate finesse

Rentals of tools, machines
Providing construction services, especially in BBQ systems (grills, ovens, counters, sinks, etc.) we invent unprecedented and original ways of setting up, we also pioneered in inventing and manufacturing the plaster with fresco and plastic sculpture, the final product is an eye-candy.Reproductive media such as molds and stamps are not used.The materials (structural and pigments) necessarily change depending on the conditions and the application surfaces, the results are worth seeing. -Ask us for pictures-

Technical office (Study-presentation-printing), with  galloping imagination. Unprecedented manufacturing coordination.

 

In conclusion,
The store that contributes to the aesthetic, asks:
Do you craft yourself?
We rent you any tool you lack.
Do you want them ready?
We give you any craftsman you need.
Do you have a craftsman and tools?
We bring you from the oldest to the most modern building block for your construction.
Do you just want to give an order?
We undertake the entire construction.
Don't know where to start?
With the most thorough ideas and the most practical way, we show you what to make, unique to suit only you.

VETO .....
    
     -It changes your perception.
                                      
              -The passport for a cultivated person's house.

                    - For those who won’t get comfy with the second place.

Διεύθυνση: 
Ροδοδάφνη, 251 00
Τηλέφωνο: